U kunt rdb management en organisatie inschakelen voor het vervullen van verscheidene rollen zoals: Opzichter  /uitvoerder / beheerder / acquisiteur / partner en probleemoplosser / werkvoorbereider / projectleider / projectmanager / interim-manager / teamlid.

Het leiden van het totale project van participatie, voorbereiding, inspraak, uitvoering en financiële afronding, of een onderdeel daarvan.

Voorbeelden van projectmatig werk zijn
• Begeleiding (technische) buitenprojecten, zoals onderhoud en aanleg
• Werkvoorbereiding, uitvoering en oplevering van projecten
• Inkooptrajecten opstarten en begeleiden
• Opzetten en uitvoeren plannen zoals strategie en acquisitie

Voorbeelden van procesmatig werk
• Analyse van huidige en/of verouderde strategisch, tactisch of operationele processen
• Uitvoeren van een interne of externe analyse
• Onderzoek naar nieuwe managementsystemen
• Houden van interne en externe audits t.b.v. keurmerken
• Opstellen nieuw beleid

Als er processen intern gestroomlijnd moeten worden of misschien zelfs wel veranderd kunnen wij dit voor u in kaart brengen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u graag met een deskundige wilt praten of dat u tijdelijke ondersteuning nodig heeft. Voor dergelijke opdrachten kunt u een beroep doen op rdb management en organisatie. RdB management en organisatie kan voor u een samenwerkingsrelatie zijn, om het succes in het werk te vergroten.

Het procesmatige werk doet rdb management en organisatie o.a. door vragen te stellen, mensen bij elkaar te brengen en zelf met nieuwe ideeën te komen. Dit kan ook gerealiseerd worden door bijeenkomsten op te zetten en te begeleiden, mensen te laten samenwerken en te coachen en de logica van processen te laten ervaren.

Aan de hand van tussentijdse voortgangsrapportages naar de opdrachtgever, met informatie over de inhoudelijke voortgang, resultaten en de wensen en vragen van betrokkenen voorstellen voor eventuele aanpassing van een traject.