rdb management en organisatie is gevestigd in Haarlem, maar is in elke regio van Nederland in te zetten. rdb management en organisatie werkt landelijk zowel tijdelijk- als op projectbasis voor gemeenten / woningbouwcorporaties en (aannemings)bedrijven. Iedere organisatie en iedere opdracht is anders. De wijze waarop rdb management en organisatie de uitdaging aangaat is goed te beschrijven in fases.

In de eerste fase staat de verkenning van de opdracht centraal en legt rdb management en organisatie in nauw overleg met de opdrachtgever vast wat de beoogde resultaten zijn. Dat is een belangrijke fase, omdat daarin duidelijk wordt waarop u rdb management en organisatie kunt aanspreken.

1. In deze eerste fase wordt geprobeerd de wederzijdse verwachtingen expliciet te maken en zo te bouwen aan vertrouwen in elkaar en de opdracht. Deze eerste fase is uiteraard kosteloos.

2. Vervolgens vertaalt rdb management en organisatie de opdracht in een ondersteuningsaanbod, bij wijze van offerte.

3. Na opdrachtverstrekking start het werk. rdb management en organisatie vindt het belangrijk om regelmatig overleg te hebben met de opdrachtgever. Dat zijn immers de momenten om te kijken waar we staan en waar we zo nodig nog bij kunnen sturen. Deze tussenevaluaties zijn dan opgenomen als een element van de opdracht en gelden dan als investering in het project die niet in rekening worden gebracht. gebracht bij de opdrachtgever Geen organisatie is hetzelfde. Elke organisatie heeft zijn eigen identiteit en beleid. Zo ook de aanpak of insteek met een bepaald project. rdb management en organisatie biedt maatwerk. Afhankelijk van het type project zal in samenspraak worden besloten hoe hier de exacte invulling aan wordt gegeven.

 

Neem contact op